Thong ke

Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Ngày 21/5/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan ...

07 - 09 - 2021

Những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, phụ nữ mang thai sẽ có thêm những quyền lợi; Khi làm sổ đỏ không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân; Quy định mức trợ cấp ...

30-08-2021

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tư tưởng Hồ ...

Trong phần “Bộc bạch đôi lời” tại cuốn “Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh”, cụ Vũ Đình Hoè (Bộ trưởng Bộ Tư pháp giai đoạn 1946 - 1960) đã nhận ...

09-08-2021

Thực trạng và phân biệt các hình thức hệ thống hóa pháp ...

Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật có mối liên hệ nội tại và thống nhất với ...

09-08-2021

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp ...

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và văn bản về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, mà một trong ...

09-08-2021

Hoàn thiện quy định hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách về trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021 - ...

Trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách được triển khai thực hiện trong các chương trình giảm nghèo. Bài viết đã phân tích việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng ...

09 - 08 - 2021

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho ...

Trợ giúp pháp lý nói chung và trợ giúp pháp lý cho đối tượng yếu thế là một trong những chính sách mang tính nhân đạo, nhân văn của Đảng và Nhà nước ...

07-08-2021

Một số vấn đề về tư vấn pháp luật trong trợ giúp pháp lý

Điều 2 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc ...

07-08-2021

Nhận thức của người dân, đặc biệt là đối tượng yếu thế về ...

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 ra đời đánh dấu mốc quan trọng trong thể chế về trợ giúp pháp lý. Việc mở rộng diện đối tượng TGPL nêu trên đã thể ...

07-08-2021

Pháp luật về kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất: Thực trạng và giải pháp

Tình trạng không thể kiểm soát được hoạt động sản xuất kinh doanh, hóa chất hiện nay đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nguyên nhân chính là do hệ thống pháp luật tương đối phức tạp và còn nhiều ...

09 - 08 - 2021

Một số gợi ý thúc đẩy sử dụng các biện pháp phòng vệ thương ...

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, các doanh nghiệp của ...

09-08-2021

Phát triển kinh tế tư nhân: Thực trạng và giải pháp

Sau gần 30 năm Đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm phát triển và coi trọng các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, bộ phận cấu thành quan ...

09-08-2021

Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân

Ở nước ta hiện nay các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, có đóng góp quan trọng vào tộc độ tăng trưởng kinh tế hàng ...

09-08-2021

Hạn chế rủi ro pháp lý trong cho vay tín dụng

Bộ Tư pháp đang trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Để hạn chế rủi ro pháp lý trong cho vay tín dụng thì một ...

07-08-2021

Phó cục trưởng C06: Liên thông dữ liệu dân cư để chống dịch

Lãnh đạo Cục C06 cho biết Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ cung cấp ứng dụng VNEID để người dân dễ dàng khai báo y tế qua điện thoại di động.

19 - 08 - 2021

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai ...

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030...

15-08-2021

Kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính ...

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã ...

15-08-2021

Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ ...

Để tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây ...

06-08-2021

Giải pháp khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính nhà ...

Kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa VII (năm 1995) đến nay, cải cách nền hành chính Nhà nước đã có những ...

04-08-2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng và hoàn thiện ...

Sáng 16/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì, điều hành Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở ...

16 - 09 - 2021

Tăng cường hoạt động cải cách tư pháp dưới sự lãnh đạo của ...

Công tác tư pháp luôn có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là kết quả của quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp ...

10-08-2021

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 12


Ngày 29/4/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức Phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ...

06-08-2021

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Chiến lược cải ...

Thực tiễn khẳng định, cải cách tư pháp là một chiến lược bền bỉ, liên tục, gắn liền với quá trình không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ...

04-08-2021

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp và xây dựng ...

Sáng 27/1, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC), đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy ...

04-08-2021

Pháp luật tốt nhưng không được tôn trọng thì chỉ nằm trên giấy

Đó là một trong các ý kiến chuyên gia được nêu tại toạ đàm chuyên gia về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì sáng nay, 2.11.

03 - 11 - 2021

Tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin ...

Ở Việt Nam, truyền thông xã hội có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ích lợi to lớn, mặt trái ...

31-10-2021

Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thể chế để thúc đẩy doanh ...

Nền kinh tế độc lập, tự chủ trong điều kiện chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) và tích cực, chủ động hội nhập ...

31-10-2021

Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Việc nhận diện các biểu hiện cụ thể của “tiêu cực” là không đơn giản, nhưng có thể khái quát lại, biểu hiện rõ nét nhất của “tiêu cực” là sự suy ...

11-10-2021

Nhận diện những khó khăn, thách thức trong quản lý các vấn ...

Việc quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp đang chịu tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới cũng như trong nước ...

20-09-2021

Tỉ giá hối đoái