Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng và hoàn thiện ...

Sáng 16/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì, điều hành Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với ...

16 - 09 - 2021

Tăng cường hoạt động cải cách tư pháp dưới sự lãnh đạo của ...

Công tác tư pháp luôn có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là kết quả của quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà ...

10-08-2021

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 12


Ngày 29/4/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức Phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn ...

06-08-2021

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Chiến lược cải ...

Thực tiễn khẳng định, cải cách tư pháp là một chiến lược bền bỉ, liên tục, gắn liền với quá trình không ngừng nâng cao đời sống vật chất và ...

04-08-2021

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp và xây dựng ...

Sáng 27/1, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC), đồng chí Lê Hồng ...

04-08-2021

Đẩy mạnh cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn là nội dung được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, hoạt động cải cách tư pháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổ chức bộ máy tòa án, viện kiểm sát, cơ quan bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn; chất lượng hoạt động được nâng cao. Tuy nhiên, như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra: “Việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, oan, sai, bỏ lọt tội phạm” 1. Vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vẫn đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.

04 - 08 - 2021

Tiếp tục cải cách tư pháp từ phương diện lập pháp

Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 49-NQ/TW), trong đó xác định mục tiêu chiến lược là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN).

04 - 08 - 2021

Đề xuất một số quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp

Cải cách tư pháp để chúng ta có được nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa như mục tiêu Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị đề ra, cũng là kỳ vọng về tương lai dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

04 - 08 - 2021

Công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, nhìn chung kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, về cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu trong các Nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện. Sáng 25/3, thực hiện chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội nghe Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Hệ thống Tòa án các cấp đã giải quyết hơn 2,37 triệu vụ việc, đạt tỷ lệ 97,6% Theo Báo cáo của Chánh án TANDTC, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù số lượng công việc tăng (bình quân mỗi năm tăng khoảng 8%) với tính chất phức tạp, quy mô lớn và phải thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế nhưng các tòa án đã không ngừng đổi mới, triển khai nhiều biện pháp đột phá, sáng tạo nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc hội giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. “Hệ thống Tòa án nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ, xét xử đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu quan trọng Quốc hội giao với chất lượng cao”, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết.

04 - 08 - 2021

CHỦ TỊCH NƯỚC: XÂY DỰNG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

Sáng 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có cuộc họp với các cơ quan liên quan về Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

04 - 08 - 2021
Thong ke

Tỉ giá hối đoái