Công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với Cục Truyền thông CAND

16:23 29/10/2020

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Công an, căn cứ Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tại phiên họp ngày 9-8-2018 về công tác cán bộ, sáng 15-8, tại Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Công an, căn cứ Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tại phiên họp ngày 9-8-2018 về công tác cán bộ, sáng 15-8, tại Hà Nội, Cục Truyền thông CAND đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Cục Truyền thông CAND; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Truyền thông CAND.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, trao quyết định về việc điều động 13 đồng chí Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Theo Quyết định điều động cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND sẽ có 14 lãnh đạo. Thiếu tướng Mai Văn Hà, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, kiêm Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND giữ chức Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, kiêm Giám đốc Truyền hình CAND phụ trách chung, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng lực lượng, trực tiếp chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác hậu cần; trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý báo chí, Ban Thư ký Biên tập Truyền hình CAND.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, phát biểu tại buổi lễ.

13 đồng chí giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND gồm: Thiếu tướng Phạm Văn Miên, kiêm Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Mã Duy Quân; Đại tá Nguyễn Hữu Phúc; Đại tá Trần Kim Thẩm; Đại tá Phạm Quang Khải; Đại tá Trần Thanh Phong; Đại tá Nguyễn Quang Vinh; Đại tá Hoàng Xuân Quang; Đại tá Đặng Lan Dung; Thượng tá Nguyễn Thúy Quỳnh; Thượng tá Trần Cao Kiều; Thượng tá Bùi Anh Tuấn; Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn.

Cơ cấu tổ chức mới của Cục truyền thông CAND sẽ bao gồm 10 đầu mối, trong đó có 4 phòng chức năng (là Phòng Tổng hợp, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Quán lý Báo chí, xuất bản), 1 cơ quan đại diện tại phía Nam, 3 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà Xuất bản CAND), ngoài ra còn có đầu mối Phát thanh CAND và Điện ảnh CAND. Trong Cục Truyền thông CAND sẽ có tổng cộng 21 đơn vị cấp Phòng, Ban.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức của các cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên 3 đơn vị (gồm Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND, Báo CAND và Nhà xuất bản CAND) trong suốt thời gian qua.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng với tổ chức bộ máy mới, vị thế mới, nhiệm vụ mới, khí thế mới, các cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên của Cục Truyền thông CAND sẽ đoàn kết, vì một mục tiêu chung hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tin tưởng giao phó.

Tại buổi lễ, đồng chí Cục trưởng cũng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Đây là những nhiệm vụ cấp bách, cần thực hiện ngay và đồng thời. Trong đó nêu rõ, tập thể lãnh đạo Cục Truyền thông CAND cần tham mưu kiện toàn, tổ chức họp bàn, khẩn trương đề xuất danh sách các đồng chí tham gia Đảng ủy Cục Truyền thông CAND, kịp thời báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

 
Đại tá Phạm Hữu Thao, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, trao quyết định về việc điều động cán bộ Cục Truyền thông CAND cho Thiếu tướng Mai Văn Hà.

Các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, xây dựng bộ quy chế làm việc mới của Cục truyền thông CAND và Đảng ủy Cục Truyền thông CAND. Lãnh đạo các phòng, ban chủ động, khẩn trương họp bàn, xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng của từng phòng, ban, báo cáo lãnh đạo Cục, trình cấp thẩm quyền xem xét thông qua, quyết định, trong thời gian sớm nhất.

Trong 7 ngày tới, các phòng chức năng cần rà soát, lên danh sách tất cả các cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên đã được phân công về các phòng, ban, đảm bảo ai cũng có việc làm; Phòng Hậu cần phải hoàn thiện công tác sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí, sắp xếp ổn định chỗ làm việc cho từng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên

Trước mắt, các phòng, ban nội dung, chuyên đề, chức năng sẽ tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng trực tiếp phụ trách. Tập thể lãnh đạo Cục truyền thông cũng cần khẩn trương họp bàn, đề xuất kịp thời cơ cấu tài chính mới của Cục, tuân thủ đúng pháp luật, hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phát triển cả về công tác chuyên môn và công tác hậu cần tài chính.

Trần Xuân - Thiện Minh

Thong ke

Tỉ giá hối đoái