Pháp luật về kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất: Thực trạng và giải pháp

Tình trạng không thể kiểm soát được hoạt động sản xuất kinh doanh, hóa chất hiện nay đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nguyên nhân chính là do hệ thống pháp luật tương đối phức tạp và còn nhiều bất cập. ...

09 - 08 - 2021

Một số gợi ý thúc đẩy sử dụng các biện pháp phòng vệ thương ...

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, các doanh ...

09-08-2021

Phát triển kinh tế tư nhân: Thực trạng và giải pháp

Sau gần 30 năm Đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm phát triển và coi trọng các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, bộ phận cấu ...

09-08-2021

Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân

Ở nước ta hiện nay các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, có đóng góp quan trọng vào tộc độ tăng trưởng ...

09-08-2021

Hạn chế rủi ro pháp lý trong cho vay tín dụng

Bộ Tư pháp đang trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Để hạn chế rủi ro pháp lý trong cho vay tín dụng ...

07-08-2021

Lỗ hổng pháp lý trong trách nhiệm bảo hành chung cư

Trách nhiệm bảo hành chung cư là một vấn đề pháp lý mà các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần để tâm bởi hiện nay tồn tại một lỗ hổng pháp lý lớn liên quan đến vấn đề này.

07 - 08 - 2021

Doanh nghiệp không nên có nhiều người đại diện theo pháp luật

Trong doanh nghiệp, chỉ có người đại diện theo pháp luật mới có quyền đương nhiên nhân danh doanh nghiệp ký vào các hợp đồng, giao dịch. Những người khác phải được người đại diện theo pháp luật ủy quyền, thì mới có được đại diện doanh nghiệp ký kết hợp đồng, giao dịch. Pháp luật hiện nay có quy định khá phức tạp về vấn đề người đại diện theo pháp luật.

07 - 08 - 2021

“Điều lệ có cao hơn Luật?” – Góc nhìn từ giao dịch có khả năng tư lợi

Trong lĩnh vực pháp lý doanh kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng được trao nhiều quyền tự chủ trong việc xây dựng Điều lệ - bản “hiến pháp” cho hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, liệu Điều lệ có thể quy định mọi vấn đề và có giá trị áp dụng cao hơn các quy định của pháp luật hay không?

07 - 08 - 2021

Góp vốn chưa xong đừng vội đăng ký

Chưa nhận đủ tiền mua cổ phần nhưng công ty đã làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ. Đến khi cổ đông, nhà đầu tư không chịu thanh toán đủ dẫn đến vốn thực góp khác với vốn điều lệ đã đăng ký, công ty muốn giảm lại giảm không được.

07 - 08 - 2021

Quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết tại Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thực hiện như thế nào?

Câu chuyện các nhà đầu tư nước ngoài loay hoay khi bị giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn tối đa trong một doanh nghiệp không phải là vấn đề mới tại Việt Nam.

07 - 08 - 2021
Thong ke

Tỉ giá hối đoái